EFNI

EUROPA I JAPONIA. WSPÓLNA WIZJA ŁADU HANDLOWEGO?

Centrum Konferencyjne Sheraton SOPOT, Marco Polo
Piątek, 29.09, 12:00-13:30

UWAGA: filmy zamieszczone powyżej stanowią fragment Panelu PJKG

Strona z pełnym zapisem video EFNI – PJKG 2017 jest dostępna wyłacznie dla członków PJKG  , zabezpieczona hasłem, zwróć się o login i hasło na email: admin(at)pjkg.pl . Wejsciem na strone jest link  🙂 .

Tematyka:

– Jaka będzie przyszłość partnerstwa i handlu między Europą a Japonią?
– Czy nowa umowa wyznaczy trwałe trendy w kształtowaniu przyszłych relacji handlowych?
– Czy wszechstronne umowy o partnerstwie ekonomicznym stanowią realną alternatywę dla tendencji protekcjonistycznych?
– Jak powinny wyglądać kompleksowe umowy o wolnym handlu i jaki mają wpływ na przedsiębiorstwa, które inwestują poza jednolitym rynkiem lub z nim handlują?

Moderator: TBA

Europa i Japonia. Wspólna wizja ładu handlowego?

MODERATOR

MARKUS J. BEYRER

dyrektor generalny, BusinessEurope

Były prezes zarządu ÖIAG – Österreichische Industrieholding AG (2011-2012), dyrektor generalny Austriackiego Związku Przemysłu – I.V. (2004-2011) oraz dyrektor ds. ekonomicznych Austriackiej Izby Gospodarczej. Był doradcą ekonomicznym kanclerza Austrii. W latach 90. uczestniczył w pracach nad akcesją Austrii do Unii Europejskiej w Stałym Przedstawicielstwie Austrii przy Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej.

PANELIŚCI

Jan W. Bossak profesor SGH, wiceprezes Polsko-Japońskiego Komitetu Ekonomicznego, Polska

Specjalizacja naukowa: międzynarodowe stosunki ekonomiczne, globalizacja a zmiany instytucjonalne, strukturalne i rewolucja ICT, innowacje a rozwój Globalnych Łańcuchów Wartości (GVC). Profesor wizytujący uniwersytetów w Japonii, USA, Wielkiej Brytanii, Belgii, Chinach. Prezes Erste Polska (1999-2003), przewodniczący i członek rad nadzorczych, doradca korporacji zagranicznych, w tym japońskich.

Marco Chirullo

zastępca głównego negocjatora EPA/FTA z Japonią, Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Komisja Europejska

Marco Chirullo, zastępca głównego negocjatora EPA/FTA z Japonią, Komisja Europejska Uprzednio członek misji UE przy WTO oraz delegacji w Brasilii. Absolwent europeistyki (College of Europe) oraz handlu międzynarodowego (Solvay School of Commerce). Posługuje się płynnie językiem włoskim, francuskim, angielskim, portugalskim i hiszpańskim.

Ichiro HARA

dyrektor ds. międzynarodowych Keidanren (Japońska Federacja Biznesu), Japonia

Odpowiada za stosunki z Ameryką Pn., Europą, Rosją i Turcją, politykę handlową i inwestycyjną oraz sprawy związane z G7/20 i OECD/BIAC. Oddelegowany do prac nad reformą regulacyjną w rządzie premiera Koizumi. Przed objęciem aktualnego stanowiska przed 10 lat zajmował się sprawami europejskimi. Został członkiem Keidanren w 1986 r., po ukończeniu Uniwersytetu Sophia.

Hosuk Lee-Makiyama

dyrektor, ECIPE, Belgia

Jest dyrektorem ECIPE, think tanku z siedzibą w Brukseli. Państwa G7 regularnie konsultują się z nim w sprawach handlu. Wypowiada się często w międzynarodowych mediach. Znany jest ze swojej pracy nad umową EPA między UE a Japonią. Jest także głównym autorem przygotowywanej dla Komisji oceny wpływu tejże umowy na zrównoważony rozwój. Uprzednio pracował w szwedzkim MSZ.

 

Shigeo Matsutomi

ambasador Japonii w Polsce, Ambasada Japonii, Japonia

Rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Japonii (MSZ) w 1978 r. Objął tekę ministra w Stałym Przedstawicielstwie Japonii przy OECD w 2002 r. i stanowisko dyrektora ds. Bliskiego Wschodu i Afryki w MSZ w 2010 r. W 2012 r. został dyrektorem ds. informacji i analiz w MSZ, w 2014 r. Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Japonii w Izraelu, a w 2016 – w Polsce.

 

Łukasz Porażyński

dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju, Polska

Od 2008 r. związany z Bankiem Zachodnim WBK S.A., początkowo odpowiadał za współpracę międzynarodową, później powołany na dyrektora zarządzającego transformacją biznesu detalicznego. Wcześniej pracował w Lloyds Bank w Londynie. Absolwent Canadian Executive MBA na University of Quebec in Montreal oraz Szkoły Głównej Handlowej