EFNI

EUROPA I JAPONIA. WSPÓLNA WIZJA ŁADU HANDLOWEGO?

Tematyka:

– Jaka będzie przyszłość partnerstwa i handlu między Europą a Japonią?
– Czy nowa umowa wyznaczy trwałe trendy w kształtowaniu przyszłych relacji handlowych?
– Czy wszechstronne umowy o partnerstwie ekonomicznym stanowią realną alternatywę dla tendencji protekcjonistycznych?
– Jak powinny wyglądać kompleksowe umowy o wolnym handlu i jaki mają wpływ na przedsiębiorstwa, które inwestują poza jednolitym rynkiem lub z nim handlują?

Paneliści:

Jan Bossak, professor, Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Szkoła Główna Handlowa, Polska, Wiceprezes PJKG
Hosuk Lee-Makiyama, Director, European Centre for Internaional Political Economy
Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju, Polska
Pedro Silva Pereira, europoseł, S&D, Portugalia
Mauro Petriccione, główny negocjator EPA/FTA z Japonią, zastępca dyrektora generalnego, Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Komisja Europejska (TBC)
Luisa Santos, dyrektor departamentu ds. międzynarodowych, BusinessEurope

Moderator: TBA

Europa i Japonia. Wspólna wizja ładu handlowego?