ポーランド日本経済委員会

POLSKO-JAPOŃSKI KOMITET GOSPODARCZY

Powstanie i idea działalności

Polsko-Japoński Komitet Gospodarczy (PJKG) powstał na początku 2000 roku z inicjatywy polskich środowisk biznesowych we współpracy z Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych. Członkowie-założyciele dyskutując o formule Komitetu byli zgodni, że powinien być on polskim odpowiednikiem istniejącego już Japońsko-Polskiego Komitetu Gospodarczego, a jego członkami powinni być szefowie największych polskich firm i liderzy organizacji biznesu.

Celem Komitetu jest:

 • działanie na rzecz rozwoju polsko-japońskiej współpracy gospodarczej,
 • wspieranie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i japońskimi.

 

Komitet realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie dyskusji nad zagadnieniami związanymi z celami statutowymi,
 • organizowanie i współorganizowanie, a także uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, poświęconych polsko-japońskiej współpracy gospodarczej,
 • organizowanie, prowadzenie i wspieranie studiów nad problematyką związaną z celami statutowymi,
 • prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami statutowymi

ZARZĄD (管理)

Zarząd Polsko Japońskiego Komitetu Gospodarczego:

 • (会長)      PREZES –             BOCHNIARZ  HENRYKA
 • (副議長)WICEPREZES – GOŁĘBIOWSKI PAWEŁ
 • (副議長)WICEPREZES – BOSSAK JAN
 • (副議長)WICEPREZES – GWOŹDŹ EDWARD
 • (副議長)WICEPREZES – PAWŁOWICZ ADAM
 • (副議長)WICEPREZES-  GÓRSKI  MAREK
 • (秘書)    SEKRETARZ –    MIKOSZ SEBASTIAN

kontakt email:  admin(at)pjkg.pl

Uwaga: w adresie email

„zamień (at) na @” – zapis stosowany jako zabezpieczenie

O nas (会社概要)

Członkowie

 Prezesem Komitetu jest Pani Henryka Bochniarz, była Minister Przemysłu i Handlu, obecnie m.in. Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Od początku działalności Komitetu wśród jego członków znajdowali się szefowie dużych polskich firm, m.in.: KGHM, PKN ORLEN, Polkomtel, Poczta Polska, Stocznia Gdynia, Computerland, Optimus, PZU S.A., Polimex-Cekop, PKP, Agencja Rozwoju Przemysłu.

 

Członkami Japońsko-Polskiego Komitetu są przedstawiciele dużych firm japońskich, m.in.: Mitsubishi, Mitsui & Co, NSK Ltd, The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd, Toyota Motor Corporation.

Dotychczasowa działalność:

 Od momentu powstania w 2000 roku Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego odbyły się oficjalne spotkania członków obu Komitetów (japońskiego i polskiego).

W ramach pierwszego spotkania Komitetów, które odbyło się w dniach 21-23.09.2000 w Polsce, miały miejsce następujące wydarzenia:

 • Konferencja – oficjalne spotkanie członków Japońsko-Polskiego i Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego na Zamku Królewskim w Warszawie, z udziałem: przedstawicieli administracji rządowej, władz lokalnych, biznesu i mediów
 • sesja robocza Komitetów w Warszawie
 • konferencja w Krakowie na temat polsko-japońskiej współpracy gospodarczej, z udziałem: członków Komitetów, przedstawicieli samorządów lokalnych, biznesu małopolskiego i mediów.
 • wizyta w fabryce Tokai-Rubber w Wolbromie
 • spotkanie z Prezesem Parku Technologicznego w Krakowie i wizyta w SSE

 

Drugie spotkanie Komitetów odbyło się dniach 29-30.10.2001 w Tokio. W jego trakcie miały miejsce dwa istotne wydarzenia:

 • sesja robocza członków Japońsko-Polskiego i Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego,
 • Seminarium inwestycyjne o polskiej gospodarce, z udziałem członków Komitetów, biznesu japońskiego i mediów japońskich.

W trakcie sesji roboczej strona polska przedstawiła dokument prezentujący oficjalne stanowisko Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego w kwestii obecnego stanu i planowanych zmian w zakresie: infrastruktury, prawa pracy oraz zachęt dla firm biorących udział w prywatyzacji.

Trzecie spotkanie Komitetów miało miejsce we wrześniu 2002 roku w Warszawie. Z związku z oficjalną wizytą Japońsko-Polskiego Komitetu Gospodarczego oraz misji Nippon Keidanren (Japońskiej Federacji Biznesu) zorganizowano w dniu 4 września 2002 r. Polsko-Japońskie Forum Gospodarcze.

Forum zorganizowane było przez Polsko-Japoński Komitet Gospodarczy oraz Państwową Agencję Inwestycji Zagranicznych. Podczas Forum przedsiębiorcy japońscy mieli możliwość zapoznania się z sytuacją gospodarczą kraju, z obecnym stanem negocjacji z UE oraz warunkami inwestowania dla firm japońskich. Prezentacji na powyższe kwestie dokonali m.in. Minister Gospodarki Jacek Piechota, Podsekretarz Stanu w MSZ Andrzej Załucki oraz Prezes PAIZ Antoni Styrczula. W Forum udział wzięło ok. 100 osób – przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, świata biznesu polskiego i japońskiego oraz mediów.

Od 2002 roku PJKG zajął stałą i poważną pozycję w inicjowaniu współpracy Polski  z Japonią.

18 maja 2017 roku, w Tokyo, Pan Minister Witold Waszczykowski podpisał „Action Plan for the Implementation of Startegic Partnership beetwen the Goverment of Republic of Poland and the Goverment of Japan for the years 2017-2020″  w którym znajduje się zapis”continuing effectiv cooperation with existing economic structures, including the Poland-Japan Economic Commitee”

****************

Obie strony bardzo pozytywnie oceniają dotychczasową współpracę.  Zarówno strona japońska jak i polska stwierdziły, iż coroczne spotkania są potrzebne i służą wymianie podglądów i opinii mających duże znaczenie w stosunkach gospodarczych pomiędzy oboma krajami.  Polsko-Japoński Komitet Gospodarczy wspólnie z Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych wielokrotnie wspierał konkretne projekty inwestycyjne planowane i realizowane przez inwestorów japońskich w Polsce.

Działania na przyszłość

Zarząd Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego zamierza kontynuować coroczne spotkania z Japońsko-Polskim Komitetem Gospodarczym. Towarzyszące tym spotkaniom seminaria gospodarcze stanowią doskonałą platformę wzajemnej komunikacji pomiędzy polskimi i japońskimi przedsiębiorcami.

PJKG, tak jak dotychczas, pragnie ściśle współpracować z Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych oraz polskim rządem celem podejmowania wspólnych działań promocyjnych i lobbingowych na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju współpracy gospodarczej między Polską i Japonią.

 

Grono członków Komitetu będzie się  poszerzało celem zapewnienia jak największej jego reprezentatywności polskiego środowiska przedsiębiorców pragnących aktywnie przyczyniać się do zdynamizowania polsko-japońskich stosunków gospodarczych.

Blog (ブログ)

Witajcie na BLOG’u Polsko Japońskiego Komitetu Gospodarczego

To jest BLOG wyłacznie dla członków Polsko Japońskiego Komitrtu Gospodarczego. Aby uzyskać dostęp musisz zalogować sie mając login i hasło. Mozliwość logowania mają, wyłącznie, członkowie PJKG z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi. Obecna strona Blog’a jest w trakcie testowania. Ze wzgledów bezpieczeństwa do czasu pełnego uruchomienia witryny http://pjkg.pl wpisów moga dokonywać wyłacznie osoby zarejestrowane przez witrynę . …

Kontakt (接触)

(アドレス) Adres

ul. ZBYSZKA CYBULSKIEGO, nr 3,  WARSZAWA,

00-727,  WARSZAWA,
POLSKA
admin(at)pjkg.pl

https://www.facebook.com/